• Tobias Berg

Så vill kunderna betala

Betalningar ska vara snabba, säkra och digitala. I alla fall om du frågar svenskarna. Våra betalvanor förändras allt snabbare och kunderna ställer högre och högre krav på smidiga betalningar. Här är allt du behöver veta om hur svenskarna vill betala 2020.Korten dominerar när kontanterna försvinner


Den allra största betalningstrenden i Sverige de senaste 10 åren har varit det snabbt sjunkande kontantanvändandet och en motsvarande ökning i andelen kortbetalningar. Enligt Riksbankens siffror har den genomsnittliga svensken fördubblat sin kortanvändning under de senaste 10 åren och 2018 uppgav 80 procent av konsumenter att de använde kort vid sitt senaste köp. Samtidigt har kontantanvändandet mer än halverats under samma tidsperiod.

Det minskade kontantanvändandet har även inneburit att hanteringen av de kvarvarande kontanterna blivit allt dyrare. En effekt av detta är att fler och fler handlare nu väljer att inte längre acceptera kontanter. Inom sällanköpshandeln uppger Svensk Handel nu att nästan 20 procent av handlarna inte längre tar emot kontanter.


Den här utvecklingen gör att Sverige, tillsammans med Norge och Danmark, tär ganska unika i världen då mängden kontanter i omlopp faktiskt ökar globalt. En tänkbar förklaring till skillnaden är att de nordiska länderna generellt sett är snabba på att anamma ny teknik och är mer positivt inställda till att använda nya digitala betalsätt.

Svenskarna älskar Swish


Ett bra exempel på denna inställning till digitala betalningar är den snabba tillväxt som Swish har haft sedan starten 2012. Swish möjliggör direkta betalningar mellan konton och har på många sätt ersatt kontanterna. I dag har swish över 7,4 miljoner privatanvändare och över 230 000 företag använder Swish för att ta betalt. Totalt sett står Swish nu för en lika stor del av konsumenternas betalningar som kontanter och enligt Swish egen statistik ser man framförallt en snabb ökning i antalet köp som görs med Swish i handeln. Bara i mars i år gjordes betalningar med Swish för Handel till ett värde av 3,8 miljarder kronor, en ökning med 93 procent jämfört med året innan.


Att Swish blivit så populärt beror till stor del på att det uppfattas som ett snabbt enkelt och säkert betalsätt. Den kombinationen har gjort att Swish nu är Sveriges mest rekommenderade varumärke, alla kategorier, enligt Yougovs Brandindex.


Läs mer här om hur du enkelt kan ta emot Swish-betalningar.

Fakturabetalning på uppgång

Ett annat exempel på svenskarnas villighet att anamma nya betalsätt i handeln är den stora ökningen av fakturabetalningar. Inom e-handeln är fakturabetalning idag det näst mest populära betalsättet efter kort, mycket tack vare att aktörer som Klarna gjort det betydligt enklare att betala med faktura.

Nu pågår en liknande trend även inom butikshandeln, där nya tjänster lanserats som gör att fakturabetalningarna blir både enklare och snabbare. Kaching erbjuder exempelvis fakturabetalning med Klarna i vår kassa. Lösningen innebär att handlaren bara behöver skriva in kundens mobilnummer i kassan och att kunden sedan genomför fakturabetalningen via Klarna precis som på nätet.

Snabbheten är avgörande


En annan viktig trend inom betalningar är att kunderna ställer allt högre krav på snabbhet. Med tanke på den bekvämlighet som näthandeln erbjuder tycks konsumenternas tålamod även i butik minska. Enligt en studie som betalföretaget Adyen utförde 2019 ledde exempelvis långa köer till att handeln i Norden förlorade 25,5 miljarder årligen i övergivna köp, en ökning från 16,4 miljarder året innan.


Genom ny teknik som kontaktlösa kortköp har betalningarna blivit snabbare men många handlare tittar även på andra lösningar för att minska köerna. Ett exempel på detta är mobila kassor som Kachings, vilka gör det möjligt för personalen att ta betalt av kunden på plats ute i butiken istället för att alla kunder ska behöva stå i kö till kassan.


Läs mer om hur Kachings mobila kassor kan hjälpa dig att minska köerna.

7 visningar

Kassasystem

Betalningar

Support

Om oss

© 2016-2020 Kaching AB, All Rights Reserved.